Hoofdstuk: 3.Persoonlijke vrijheid   Sectie: 1 van 12   Afgerond: 8.2%


Uitleg: Het Nolan Diagram

Libertariërs zijn kortweg voor de vrijheid van iedereen om met zijn leven en eigendom te doen wat hij wil.

(Om helemaal compleet te zijn moet hieraan worden toegevoegd "zolang hij niet het leven of eigendom van een ander aantast", maar het wordt vaak weggelaten omdat die toevoeging ook als impliciet kan worden beschouwd.)

De libertariër David Nolan heeft een onder libertariërs veel gebruikte politieke indeling bedacht, genaamd het Nolan Diagram. Daarin wordt in een schema (in de vorm van een ruit) de mate van persoonlijke vrijheid in een richting uitgezet en de mate van economische vrijheid in een richting loodrecht daarop.Het Nolan Diagram


Volgens deze indeling is iemand die voor relatief veel persoonlijke vrijheid is en weinig economische vrijheid links, terwijl iemand die voor relatief veel economische vrijheid is en relatief weinig persoonlijke vrijheid rechts is.

Iemand die zowel voor een behoorlijke mate van persoonlijke als economische vrijheid is, is niet links of rechts, maar komt bovenin het diagram uit. Zo iemand wordt als liberaal gekwalificeerd. Als iemand voor 100% persoonlijke en 100% economische vrijheid is, dan is die persoon libertariër.

Iemand die onderin het diagram zit wil zowel de persoonlijke als de economische vrijheid flink beperken en is socialist, communist of fascist.