Hoofdstuk: 5.Eigendomsrecht   Sectie: 1 van 13   Afgerond: 17.9%


Definitie: Eigendom

De kern van het libertarisme wordt, zoals we gezien hebben, gevormd door het recht op eigendom – op privé-eigendom om precies te zijn.

Eigendom is, volgens artikel 5:1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek "[...] het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben." Dat wil zeggen dat je je eigendom mag gebruiken, uitlenen, verhuren, verkopen of kapotmaken. Je mag er alles mee doen, zolang je het maar niet gebruikt om ermee over een ander te beschikken.

Omdat het eigendomsrecht zo centraal staat binnen het libertarisme, zullen we de consequenties ervan in dit hoofdstuk nader uitwerken.