Hoofdstuk: 6.Vrije associatie   Sectie: 1 van 11   Afgerond: 26.6%


Definitie: Vrije associatie

Een belangrijk beleidsprincipe dat uit het (libertarische) eigendomsrecht volgt is vrije associatie. Vrije associatie betekent dat alle betrekkingen tussen mensen gebaseerd zijn op vrijwilligheid. Dit houdt twee dingen in:

1. Alle niet-agressieve vrijwillige betrekkingen tussen twee of meer mensen moeten worden toegestaan.
2. Niemand mag worden verplicht een betrekking met een ander aan te gaan.