Hoofdstuk: 7.Verzorgingsstaat   Sectie: 1 van 23   Afgerond: 32%


Inleiding: Vrijwilligheid versus dwang

Libertariƫrs willen de verzorgingsstaat compleet afschaffen. Althans, ze willen de verplichting van iedere burger om mee te doen met de verzorgingsstaat en eraan mee te betalen afschaffen.

Als mensen op vrijwillige basis gezamenlijk een verzorgingssysteem oprichten vinden ze dat prima. Bijvoorbeeld via een vakbond of andere vereniging. Ook zouden mensen zich vrijwillig bij een particuliere verzekeringsmaatschappij kunnen verzekeren tegen zaken als arbeidsongeschiktheid, ouderdom, ziekte en werkloosheid.

Hieronder worden tien (libertarische) argumenten tegen de verzorgingsstaat behandeld. Zoals bij de meeste overheidsmaatregelen hebben libertariƫrs zowel praktische als morele bezwaren tegen de verzorgingsstaat.