Hoofdstuk: 8.Privatisering   Sectie: 1 van 8   Afgerond: 47.9%


Uitleg: Dwangmonopolies en kartels

Libertariërs zijn tegen zogenaamde dwangmonopolies en -kwangkartels. Dat zijn monopolies die hun positie te danken hebben aan het feit dat de overheid concurrentie met wetten beperkt of verbiedt. Of aan het feit dat ze overheidssubsidie krijgen, waardoor andere bedrijven er niet tegen op kunnen concurreren. Zo zijn particuliere scholen tot op zekere hoogte toegestaan, maar ze kunnen moeilijk concurreren met het door de staat gesubsidieerd en gereguleerde onderwijs.

Er wordt gesproken van "dwang" omdat zulke monopolies en kartels hun bestaan altijd te danken aan achterliggende dwang. Zo worden subsidies betaald met via dwang geïnde belastingen. En bedrijven die bijvoorbeeld zonder benodigde vergunning opereren, krijgen een boete opgelegd.