Hoofdstuk: 12.Afscheiding   Sectie: 1 van 8   Afgerond: 88.1%


Uitleg: Het recht op afscheiding

Zoals we eerder in de cursus zagen heeft elk mens volgens het libertarisme recht op leven, eigendom en vrijheid. Wanneer één of meerdere van deze zaken bedreigd worden, mag men zich verdedigen. Het maakt niet uit of de dreiging van een individu, een groep of een overheid komt: het recht op zelfverdediging geldt altijd.

Omdat staten agressieve daden begaan zoals belasting heffen en wetten maken die inbreuk maken op de keuzevrijheid heeft een individu volgens het libertarisme het recht om zich alleen of in samenwerking met anderen tegen die overheid te verdedigen, net zoals men het recht heeft zich te verdedigen tegen een dief of oplichter.

Een soort recht op afscheiding volgt direct uit deze principes: wanneer je niet langer deel uit wilt maken van een bepaalde groep mag je uit die groep stappen. Als je je lidmaatschap van een tennisvereniging wil opzeggen, mogen de andere leden je daar uiteraard niet van onthouden en je dwingen contributie te blijven betalen en je wekelijkse corvee in de tenniskantine te voldoen.

Hetzelfde geldt voor de overheid. Als je je "lidmaatschap" van een overheid wilt opzeggen, mag dat volgens libertariërs, en mag die overheid jou niet dwingen toch belasting te blijven betalen en je aan alle regels van die overheid te houden. Als de overheid dat niet erkent, mag je je desnoods met geweld afscheiden van die overheid, aangezien dat een vorm van zelfverdediging is, vergelijkbaar met het verdedigen tegen een criminele tennisvereniging die contributie van je afpakt terwijl je je lidmaatschap hebt opgezegd.

Ditzelfde geldt voor een groep mensen die zich bijvoorbeeld door etniciteit, religie, ras, overtuiging of andere zaken met elkaar verbonden voelen en samen in een overheid willen leven.