Hoofdstuk: 16.Verdere studie   Sectie: 1 van 5   Afgerond: 97.6%


Uitleg: Meningsverschillen tussen libertariërs

Hoewel het libertarische beleid over zaken als belastingen, vrije markt, regulering en eigendom meestal duidelijk is, zijn er toch nog behoorlijk wat details, en zelfs een aantal hoofdzaken, waarover libertariërs van mening verschillen. Dat hangt er vooral mee samen hoe in allerlei omstandigheden het non-agressieprincipe geïnterpreteerd moet worden.

Zo verschillen libertariërs van mening over of abortus valt onder de vrijheid van de vrouw (baas in eigen buik) of dat het een vorm van moord is. En libertariërs verschillen van mening wat betreft zaken als copyright, patenten, milieu, criminaliteit, oorlog en hoe je precies het eigendom regelt op zaken als een school vissen.

Behalve criminaliteit en oorlog, waar we al redelijk diep op in zijn gegaan, zijn dit voorbeelden van zaken die grotendeels buiten het bestek van deze cursus liggen. Maar als je je verder verdiept in het libertarisme, dan zul je de diverse discussies en argumenten over dit soort onderwerpen vanzelf tegenkomen